Cambio-s Coaching


      

 

 

 


 


 

 

 

InicioClientesContactoLinks

Més sobre nosaltres...¿Qué es Coaching?
Training
EquipoServicios
Objetivos
 
 

 

 


 

     Coaching...

 

La paradoxa de construir un món accelerat és que som incapaços de modificar a la mateixa velocitat els nostres hàbits de comportament.


 

 
Actualment existeix la necessitat imperiosa en les empreses de generar noves eines que ens permetin de forma ràpida obtenir més i millors resultats, basant-nos en l'avenç tecnològic i en la gestió del coneixement.

Tanmateix, no podem oblidar que l'element bàsic i imprescindible per aconseguir l'èxit empresarial està en les persones que formen part de les organitzacions.

Aquestes persones han d'apostar de forma decidida per participar, implicar-se i invertir tot el seu talent en el projecte empresarial de l'organització a què pertanyen.

És per això que el nou model de directiu eficaç es basa en l'individu com a part essencial de l'empresa i en els seus models de pensament, que el porten a actuar d'una manera determinada.

Entrenem els directius en la gestió de les persones per aconseguir els resultats desitjats optimitzant els recursos disponibles en l'empresa.

El coaching és l'eina més eficaç de què disposem actualment per aconseguir que les persones, els executius i els directius optimitzin els seus recursos i els de la resta de les persones amb qui treballen, desenvolupant les competències i el rendiment dels seus empleats, la motivació i les seves pròpies competències a nivell relacional, tot això mitjançant l'aprenentatge constant, el lideratge facilitador i la gestió del coneixement.

El coaching, mitjançant una metodologia estructurada, possibilita canvis en les persones augmentant el seu nivell de benestar, que asseguren a l'empresa:
 

- Desenvolupar el potencial de les persones com a forma òptima de fer realitat els seus objectius empresarials

- Aconseguir que els líders de la seva empresa puguin aplicar immediatament el procés del Coaching amb el seu equip a fi de crear millores substancials en el seu rendiment.


 

Oferim serveis a persones i empreses que creuen en la capacitat humana d'estar en continu desenvolupament, en el seu potencial il·limitat i en la seva capacitat d'aprenentatge constant. 

 

  © 2010 by EVM Scan Design® www.evm-scan.com